Port analogowy odbiorników FrSky

Port analogowy odbiorników FrSky jest bardzo użyteczną, a jednocześnie chyba nieco niedocenianą opcją jaką oferują odbiorniki FrSky. Do tej pory nie wszystkie odbiorniki były wyposażone w port analogowy. Jednak wszystkie odbiorniki nowej serii FrSky Archer będą w taki port wyposażone, warto zatem nieco bliżej przyjrzeć się jego możliwościom. Wszystkie telemetryczne odbiorniki FrSky mają co najmniej … Read more

The analog port of FrSky receivers

The analog port of FrSky receivers is very useful, and at the same time probably an underestimated option offered by FrSky receivers. Until now, not all receivers were equipped with an analog port. However, all receivers of the new FrSky Archer series will be equipped with such a port, so it is probably worth taking … Read more