Ważne uaktualnienie firmware FrSky ACCST D16 v2

FrSky ogłosił publikację uaktualnienia do protokołu radiowego FrSky ACCST D16. Aktualizacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników.


Nowa wersja została oznaczona numerem 2.0.0 (ostatnie uaktualnienie ma wersję 2.0.1) i w tym artykule będzie nazywana ACCST D16 v2 lub po prostu D16 v2. Dla odróżnienia dotychczas stosowany protokół będziemy nazywali ACCST D16 v1 lub D16 v1.

Oryginalny komunikat FrSky znajduje się tutaj: Important Firmware Update – ACCST D16 2.X.X

W niniejszym artykule prezentujemy polskie tłumaczenie oryginalnego komunikatu FrSky, wraz z naszym komentarzem. Komentarz przedstawiamy na podstawie dodatkowych informacji, które uzyskaliśmy od FrSky, z innych źródeł oraz w wyniku własnej analizy.

Artykuł ten będzie na bieżąco uaktualniany, do czasu aż nie będzie nowych informacji.

ostatnio uaktualnione: 2020-01-21

Dlaczego wydano ACCST D16 v2?

Celem uaktualnienia jest zwiększenie niezawodności i wydajności protokołu ACCST D16 (2.4GHz) w trudnych warunkach nadawczych. W takich bardzo specyficznych warunkach, przy silnych interferencjach radiowych, w protokole D16 v1 mogły występować utraty od jednej do kilku ramek sterujących.

Problem objawia się niezwykle rzadko, w specyficznych warunkach. Jeśli już wystąpi, może objawiać się prawie niezauważalnym, bardzo chwilowym drganiem jednego lub dwóch serw – to częstszy przypadek występowania objawów. Rzadziej może powodować chwilowe, ale już zauważalne “zamrożenie” bieżącej pozycji serw (kanałów RC) i / lub zmianę pozycji jednego, losowego serwa (kanału RC), niekoniecznie nawet kanału używanego w modelu (może zatem być widoczne wyłącznie chwilowe “zamrożenie” pozycji kanałów).

Objawy występują w obu odmianach geograficznych ACCST D16, czyli FCC oraz EU-LBT. Jednak – ze względu na specyfikę LBT – kiedy problem się objawia jest on znacznie bardziej widoczny w firmware EU-LBT (może być podobny do chwilowego aktywacji mechanizmu failsafe w trybie HOLD, to jest utrzymania ostatnich pozycji kanałów). Dla firmware FCC występujący objaw jest praktycznie nie odczuwalny (wyłącznie lekkie drgania lub nawet tylko słyszalne odgłosy drgań, nie przekładające się na żadne ruchy serwomechanizmów).

Objawy pojawiały się tak niezwykle rzadko, tak że przez wiele lat problem ten pozostawał praktycznie niezauważony i nie miał żadnego wpływu na znakomitą większość użytkowników. Ze względu na tak rzadkie objawianie się problemu jego diagnostyka była niezwykle trudna, tym niemniej finalnie przyczyna została wyizolowana i FrSky przygotował uaktualnienie firmware – ACCST D16 v2.

Pod poniższym linkiem dostępny jest szczegółowy raport z diagnozowania objawów i opracowywania poprawki przez zespół testowy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz FrSky:

Co zostało zmienione?

FrSky udoskonalił korekcję błędów, tak by zwiększyć odporność na zakłócenia transmisji danych, nawet przy ekstremalnie silnych interferencjach radiowych.

Jednocześnie zwiększona została kontrola poprawności przesyłania danych oraz prawdopodobnie zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie w postaci szyfrowania transmisji – podobne do tego, stosowanego w najnowszym protokole radiowym FrSky ACCESS (protokół ACCESS stosowany jest w serii modelowej 2019 nadajników FrSky).

Jakich produktów dotyczy uaktualnienie ACCST D16 v2?

Uaktualnienie dotyczy wszystkich modułów nadawczych oraz odbiorników FrSky pracujących obecnie w trybie ACCST D16 v1 (2.4GHz). Dotyczy to także wewnętrznych modułów nadawczych w aparaturach Taranis i Horus.

Do tej pory FrSky opublikował firmware D16 v2 dla niżej wymienionych produktów.

Moduły nadawcze XJT oraz IXJT

  • moduł nadawczy XJT
  • radia Taranis X7 / X7S / X9D / X9D+ / X9D+ SE / X9E / X-Lite
  • radia Horus X10 / X10S / X12S

Odbiorników

  • XM / XM+
  • XSR / XSR-SIM
  • X4R / X4RSB / X6R / X8R
  • R-XSR / RX4R / RX6R / RX8R / RX8R PRO
  • G-RX6 / G-RX8
  • S6R / S8R

Odbiorników wbudowanych

  • XSR-FC (OMNIBUS F4 NANO V7) / RXSR-FC (OMNINXT-F7) / RXSR-FC (OMNIBUS F4 FIREWORKS V2) / RXSR-FC (OMNIBUS F4 V6) / RXSRF3OM

Na powyższych listach brakuje jeszcze kilku odbiorników i modułów nadawczych, np. XMR, XSR-M, XJT Lite, etc.

Niedługo FrSky opublikuje także uaktualnienia dla modułów nadawczych ACCESS (seria modułów nadawczych ISRM wbudowanych w aparatury Horus X10 / S Express, X-Lite S / Pro), które przecież także mogą pracować w trybie D16. W tym przypadku aktualizacja będzie miała jednak znaczenie wyłącznie, jeśli używany jest tryb ACCST D16. Jeśli moduł nadawczy ISRM wykorzystywany jest wyłącznie w trybie ACCESS, aktualizowanie go z powodu uaktualnienia ACCST D16 v2 nie jest konieczne.

Tym niemniej uaktualnienie firmware do ACCST D16 v2 dla modułów nadawczych ACCESS nie jest jeszcze dostępne. Zatem uaktualnienie odbiorników pracujących w D16 do wersji D16 v2 spowoduje brak możliwości używania tych odbiorników z nadajnikami ACCESS (np. Horus X10 / S Express, X-Lite S / Pro). W tym przypadku trzeba zatem poczekać, aż firmware ACCESS D16 v2 dla nadajników ACCESS będzie dostępny na stronach FrSky.

Jakich produktów uaktualnienie nie dotyczy?

Uaktualnienie nie dotyczy modułów nadawczych ani odbiorników pracujących w trybach D8 oraz LR12. Są to wszystkie moduły nadawcze i odbiorniki serii V, serii D oraz LR – np. odbiorniki V8FR-II, D4R-II, D8R-II Plus, L9R; moduły nadawcze DJT, DHT, DFT.

Uaktualnienie nie dotyczy odbiorników pracujących w protokole ACCESS, ani żadnych produktów serii R9.

Niektóre odbiorniki – np. RX4R, R-XSR, etc. – mogą pracować z firmware ACCST lub ACCESS, do wyboru użytkownika. Jeśli pracują z firmware ACCESS uaktualnienie ich nie dotyczy. Jednak jeśli pracują z firmware ACCST – firmware należy uaktualnić do najnowszej dostępnej wersji ACCST D16 v2.

W miarę pojawiania się nowych informacji będziemy na bieżąco uaktualniać powyższe listy.

Zalecenie

FrSky zaleca uaktualnienie wszystkich posiadanych odbiorników i modułów nadawczych ACCST D16.

Skutki wykonania uaktualnienia / Kompatybilność

Ze względu na udoskonalone w ACCST D16 v2 sprawdzanie poprawności przesyłanych danych, oraz dodatkowe zabezpieczenia (szyfrowanie), protokoły ACCST D16 v1 i v2 nie są ze sobą kompatybilne. Dlatego uaktualnienie do ACCST D16 v2 należy przeprowadzić dla wszystkich posiadanych odbiorników oraz modułów nadawczych D16, także wbudowanych w radia Taranis i Horus (patrz lista powyżej).

Najprawdopodobniej nowe odbiorniki D16 będą już dostarczane wyłącznie z firmware ACCST D16 v2. Będzie to także dotyczyć trybu D16 w modułach nadawczych ACCESS.

ACCST D16 v2 nie zmienia niczego w kompatybilności FCC oraz EU-LBT. Dalej firmware modułów nadawczych i odbiorników będzie musiało być zgodne, tj. należy używać FCC albo EU-LBT we wszystkich posiadanych modułach nadawczych i odbiornikach (na terenie Europy należy używać firmware EU-LBT).

Jak przeprowadzić uaktualnienie?

Uaktualnienie firmware jest prostą czynnością obsługową, której regularne wykonywanie zalecane jest niezależnie od wydania ACCST D16 v2.

Aktualizacja firmware odbiorników i modułów nadawczych FrSky (bardziej ogólnie urządzeń FrSky Smart Port) możliwe jest do wykonania przy użyciu komputera oraz specjalnego programatora lub za pomocą radia FrSky (z FrOS lub OpenTX 2.1 lub nowszym).

Do wykonania uaktualniania przydatne będą poniższe, przygotowane przez nas artykuły:

Ten artykuł będzie na bieżąco uaktualniany

Komunikat o uaktualnieniu ACCST D16 v2 pojawił się niedawno (16. stycznia 2020), a oryginalna wiadomość FrSky dosyć lakoniczna. Dołożymy wszelkich starań, aby ten artykuł był rzetelnym i aktualnym źródłem informacji o zmianie, jaką wprowadza ACCST D16 v2.

Leave a comment