Ważne uaktualnienie firmware FrSky ACCST D16 v2

FrSky ogłosił publikację uaktualnienia do protokołu radiowego FrSky ACCST D16. Aktualizacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników. Nowa wersja została oznaczona numerem 2.0.0 (ostatnie uaktualnienie ma wersję 2.0.1) i w tym artykule będzie nazywana ACCST D16 v2 lub po prostu D16 v2. Dla odróżnienia dotychczas stosowany protokół będziemy nazywali ACCST D16 v1 lub D16 v1. Oryginalny … Read more

FrSky ACCST D16 v2 important firmware update

FrSky announced the release of an update to the FrSky ACCST D16 radio protocol. The upgrade is recommended to all users. The new version has been marked with 2.0.0 (the last update has version 2.0.1) and in this article it will be called ACCST D16 v2 or simply D16 v2. To distinguish the protocol used … Read more