FrSky ACCESS – Kompendium

W marcu 2019 FrSky ogłosił, że rozpoczyna wprowadzanie nowego protokołu ACCESS, w miejsce istniejącego od kilku już lat ACCST, używanego do tej pory przez odbiorniki i nadajniki FrSky wszystkich serii.

Protokół ACCESS wprowadza szereg nowości, które zwiększają funkcjonalność protokołu ACCST, jednocześnie zapewniając kompatybilność wsteczną dla istniejących, najpopularniejszych odbiorników FrSky.


ostatnie uaktualnienie: 29. kwiecień 2020

Zanim rozpoczniemy opisywanie nowych funkcjonalności ACCESS, poświęcimy chwilę czasu na krótkie podsumowanie ACCST.

FrSky ACCST

FrSky ACCST jest protokołem radiowym, używanym do wzajemnej komunikacji między modułami nadawczymi (także modułami wewnętrznymi, montowanymi fabrycznie w aparaturach FrSky) a odbiornikami FrSky.

Protokół ten jest niezależny od częstotliwości nośnej. Większość odbiorników FrSky pracuje w 2.4GHz, a seria R9 w paśmie 868MHz (lub zbliżonym, w zależności od regionu, np. w USA 900MHz).

Skrót ACCST pochodzi od angielskiego Advanced Continuous Channel Shifting Technology (w wolnym tłumaczeniu: zaawansowana technologia ciągłego przełączania kanałów) i (upraszczając) dokładnie tak działa ACCST, tj. ciągle, wiele razy w ciągu sekundy, zmienia kanał nadawczo-odbiorczy, przez co zapewnia wysoką odporność na ewentualne zakłócenia transmisji.

Najważniejsze cechy ACCST

 • pracuje w trybach D16, D8, LR12 oraz historycznie V8 (tylko moduły nadawcze DJT, DHT, DFT)
 • przesyła do 16 kanałów RC (w trybie D16; osiem w trybach D8 / V8; dwanaście w trybie LR12)
 • dla trybu D16 występuje w dwóch regionalnych odmianach firmware: europejskim (EU-LBT, nazywanym też po prostu EU lub LBT) i międzynarodowym (non-EU / FCC)
 • wspiera telemetrię Smart Port (w trybie D16) oraz telemetrię trybu D8
 • opóźnienia transmisji w zakresie 15-37 ms
 • typowy zasięg w powietrzu to ok. półtorej kilometra
 • umożliwia zbindowanie dwóch odbiorników do jednego modelu, przy czym tylko jeden z tych odbiorników może zwrotnie wysyłać dane telemetryczne
 • moduły nadawcze XJT / iXJT / iXJT Lite (tryby D16 / D8 / LR12) oraz DJT / DHT (tryby D8 / V8)

ACCST był używany w radiach i odbiornikach FrSky praktycznie od początku istnienia firmy, tj. już ponad dziesięć lat. Ciągle oferuje bardzo dużo i dla wielu zastosowań pozostanie wystarczający. Jednak od połowy 2019 roku oferowane przez FrSky aparatury RC są wyposażane w moduł nadawczy ACCESS (posiadający tryb kompatybilności wstecznej ACCST D16).

Więcej informacji o trybach pracy, wersjach regionalnych i kompatybilności protokołu ACCST w artykule Firmware nadajników i odbiorników FrSky – Kompendium.

FrSky ACCESS

FrSky ACCESS, tak samo jak ACCST, jest protokołem komunikacji radiowej modułów nadawczych i odbiorników FrSky. Został wprowadzony przez FrSky w połowie 2019 roku, jako rozwinięcie i udoskonalenie poprzednio używanego protokołu ACCST.

ACCESS nie jest kompatybilny z ACCST, aczkolwiek moduły nadawcze ACCESS posiadają tryb kompatybilności wstecznej trybu ACCST D16 / D16 v2.

Tak samo jak ACCST, ACCESS nie jest zależny od częstotliwości nośnej. Urządzenia ACCESS mogą pracować zarówno w paśmie 2.4GHz, jak i w pasmach 868/900/915MHz (potencjalnie także w innych, jeśli takie wejdą do popularnego użycia w modelarstwie).

Do pracy ACCESS wymaga nowego typu modułu nadawczego ISRM, wbudowanego w aparatury FrSky (np. Taranisy 2019, Horusy X10/S Express) lub kompatybilnych modułów zewnętrznych (np. większość modułów R9M).

Skrót ACCESS pochodzi od angielskiego Advanced Communication Control Elevated Spread Spectrum.

Najważniejsze cechy ACCESS

 • zasięg sterowania i telemetrii zwiększony o 40% (w stosunku do ACCST)
 • przesyła do 24 kanałów RC
 • nie posiada różnych trybów pracy (takich jak D16, D8 ani LR12) ani wersji regionalnych firmware
 • wspiera telemetrię Smart Port (umożliwia wykorzystanie istniejących czujników telemetrycznych Smart Port)
 • zapewnia kompatybilność wsteczną z ACCST w trybie D16
 • opóźnienia transmisji end-to-end w zakresie 10-21 ms
 • moduły nadawcze ISRM (także wbudowane w radia FrSky)

Co nowego w ACCESS?

 • obsługa 24 kanałów dla pojedynczego połączenia RC
 • zmniejszone opóźnienia transmisji, co przekłada się na szybsze czasy reakcji
 • Smart Match™ & Smart Share™ – rejestracja odbiorników i możliwość ich późniejszego, bezprzewodowego bindowania do modułu nadawczego (aparatury RC) w której dany odbiornik został zarejestrowany, bez konieczności dostępu do przycisku F/S odbiornika
 • Trio Control™ – możliwość zbindowania do trzech odbiorników do jednej konfiguracji modelu a aparaturze RC, wszystkie trzy z obsługą telemetrii
 • Over-the-Air (OTA) – bezprzewodowe uaktualnianie firmware oraz konfiguracja odbiorników
 • bezprzewodowa możliwość zmieniania opcji odbiornika, takich jak remapowanie kanałów w odbiorniku, aktywowanie FPort, zmiana szerokości raki PWM, etc.
 • zaawansowane szyfrowanie połączenia między modułem nadawczym a odbiornikiem (ang. Advanced Encryption Algorythm)
 • możliwość użycia radia jako analizatora spektrum
 • możliwość użycia radia jako miernika poziomu sygnału

Zwiększony zasięg

FrSky deklaruje zwiększony o 40% zasięg protokołu ACCESS (względem ACCST).

Oznacza to, że na standardowych odbiornikach 2.4GHz można osiągać zasięg przekraczający 2km. Oczywiście dotyczy to lotu w powietrzu na odpowiedniej wysokości (niezbyt blisko ziemi). Zawsze należy także pamiętać, że zasięg radiowy w danym miejscu i czasie zależy od szeregu czynników zewnętrznych (np. ukształtowanie terenu, obecność zabudowań, innych nadajników) i wewnętrznych (np. konstrukcja modelu, zakłócenia pochodzące z instalacji elektrycznej i innych nadajników w modelu).

Obsługa 24 kanałów RC

Odbiorniki ACCST pracujące w trybie D16 mogły obsługiwać do 16 kanałów RC. System ACCESS rozszerza możliwości do aż 24 kanałów. Tak jak w odbiornikach ACCST wszystkie 24 kanały dostępne są przez port SBUS, a ich podzbiór dostępny jest przez porty PWM (jeśli dany odbiornik posiada porty PWM).

Wyboru ilości kanałów dokonuje się w menu modelu w OpenTX / FrOS.

Ilość transmitowanych przez moduł nadawczy kanałów ma wpływ na opóźnienie: można wybierać 8, 16 lub 24 kanały. Minimalne opóźnienie nie różni się znacząco, ale opóźnienie maksymalne to już odpowiednio 17.0 ms, 21.2 ms oraz 26.0 ms. Warto zatem wybrać tylko tyle kanałów, ile jest faktycznie potrzebne w danym modelu.

Zwiększona ilość kanałów dotyczy protokołu w ramach jednego linku RC.

Zmniejszone opóźnienia transmisji

System ACCESS zmniejsza opóźnienia transmisji (mierzone end-to-end, czyli od momentu ruchu drążka do momentu wysłania sygnału sterującego do serwa czy kontrolera lotu).

FrSky ACCESS - Latency

Dla systemu ACCST opóźnienia transmisji zawierały się w zakresie 15-37 ms, dla trybu D16 typowo ok. 29 ms. W ACCESS opóźnienia transmisji zawierają się w zakresie 10-21 ms, typowo ok. 18 ms (dla 16 kanałów). Porównując typowe opóźnienia w trybie 16 kanałów, użycie ACCESS pozwala zmniejszyć opóźnienie transmisji o 38%. Jeśli porównamy tryb 8 kanałowy, typowe opóźnienie zmniejszy się o aż 48% – prawie o połowę!

Znacząco zmniejszone opóźnienia ACCESS będą istotne dla wszystkich modelarzy, którzy latają modelami wymagającymi szybkiej reakcji na ruchy drążków (race coptery, helikoptery 3D, modele akrobacyjne, etc.).

Rejestracja i bindowanie odbiorników

Bindowanie odbiornika to proces, podczas którego moduł nadawczy i odbiornik zostają połączone w taki sposób, że odbiornik reaguje na sygnały nadajnika (możliwe jest sterowanie modelem) oraz możliwe jest zwrotne przekazywanie danych telemetrycznych z odbiornika do nadajnika.

Bindowanie zapewnia bezpieczeństwo sterowania (tylko uprzednio zbindowany odbiornik będzie reagował na sygnały sterujące modułu nadawczego; nie będzie reagował na sygnały wysyłane przez inne aparatury RC). Dodatkowo protokoły FrSky realizują tzw. funkcję Model Match, czyli odbiornik zostaje przypisany do konfiguracji konkretnego modelu w radiu i zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy ten właśnie model jest aktualnie wybrany w OpenTX lub FrOS. Zapobiega to sytuacji, w której chcemy latać modelem A, ale w radiu – omyłkowo – mamy aktywną konfigurację modelu B, bo akurat modelem B lataliśmy dnia poprzedniego. W takiej sytuacji odbiornik w modelu A nie aktywuje się do czasu, aż w radiu zostanie wybrana żądana konfiguracja, czyli dla modelu A właśnie.

Dla protokołu ACCST proces bindowania polegał na włączeniu odbiornika z wciśniętym przyciskiem F/S oraz na zainicjowaniu opcji bindowania w menu OpenTX / FrOS nadajnika. Po wyłączeniu zasilania odbiornika i wyłączeniu opcji bindowania w nadajniku oba urządzenia zostają połączone (zbindowane).

Bindowanie przez użycie przycisku jest stosowane przez wiele firm RC (czasem zamiast przycisku F/S na czas bindowania zakłada się zworkę na wskazane piny odbiornika).

Wadą takiego sposobu inicjacji bindowania jest konieczność fizycznego dostępu do odbiornika.

Po zamontowaniu odbiornika w modelu dostęp do niego nie zawsze jest łatwy i w razie konieczności ponownego zbindowania odbiornika może być to kłopotliwe. Jest to także niewygodne, gdy danym modelem lata więcej niż jedna osoba, każda posiadając własne radio. W takiej sytuacji, przed każdym lotem, trzeba by bindować odbiornik w modelu (przez przytrzymanie przycisku F/S) do używanego w danym momencie radia.

W ACCESS proces powiązania odbiorników z modułem nadawczym wygląda zupełnie inaczej.

FrSky ACCESS - Binding menu

W pierwszej kolejności odbiornik jest rejestrowany w radiu. Co ważne, dany odbiornik może zostać zarejestrowany we więcej niż jednym radiu. Rejestracja wymaga dostępu do przycisku F/S odbiornika i odbywa się bardzo podobnie do bindowania w protokole ACCST. Dlatego rejestrację najlepiej przeprowadzić jeszcze przed montażem odbiornika w modelu.

Raz zarejestrowany odbiornik może być wielokrotnie bindowany do konfiguracji modeli w radiu, w którym został zarejestrowany. Jednak w protokole ACCESS bindowanie nie wymaga przyciskania F/S podczas włączania zasilania odbiornika. Zamiast tego każdy odbiornik ACCESS samoczynnie, przez krótką chwilę po włączeniu własnego zasilania, wchodzi w tryb bindowania. W takim momencie odbiornik ACCESS zbinduje się jednak tylko z nadajnikiem, który w tej samej chwili  ma aktywną funkcję bindowania i – co ważne – w którym odbiornik ten został uprzednio zarejestrowany.

Dzięki takiej procedurze bindowania odbiornik można dowolnie głęboko zabudować w modelu i nie martwić się o dostęp do przycisku F/S w przyszłości.

Także korzystanie z jednego modelu przez więcej niż jednego modelarza jest znacznie łatwiejsze. Wystarczy jednorazowo zarejestrować odbiornik takiego modelu w każdej aparaturze, która ma nim w przyszłości sterować. Jeśli chcemy zmienić aparaturę sterującą modelem, trzeba tylko aktywować funkcję bindowania w menu OpenTX / FrOS w momencie włączenia zasilania modelu (bez konieczności przyciskania F/S, gdyż dany odbiornik jest już w tej aparaturze zarejestrowany).

Procedurę rejestracji i bindowania odbiornika ACCESS pokazujemy na tym wideo:

Bindowanie do trzech odbiorników

W ACCST do jednego modelu w konfiguracji radia można zbindować dwa odbiorniki naraz, choć tylko jeden z telemetrią.

Po co bindować więcej niż jeden odbiornik do konfiguracji modelu? W ten sposób można np. uzyskać 16 portów PWM do przyłączania serwomechanizmów. Możemy to osiągnąć przy pomocy dwóch odbiorników ACCST – np. X8R. Oba odbiorniki bindujemy do jednego modelu, w trybie D16 (oba odbiorniki odbierają wszystkie szesnaście kanałów). Pierwszy X8R bindujemy z telemetrią oraz tak, by pierwsze 8 z 16 kanałów było podawana na jego porty PWM (mamy tam zatem kanały CH1-CH8). Drugi odbiornik bindujemy bez telemetrii, tak by na jego ośmiu portach PWM podawane były kanały CH9-CH16.

W ACCESS działa to tak samo, ale do jednego modelu w radiu można zbindować do aż trzech odbiorników, wszystkie z telemetrią.

O ile bindowanie trzech odbiorników działa już teraz, to obsługa telemetrii z więcej niż jednego odbiornika jeszcze nie. Najnowsze wersje OpenTX są już przygotowanej do obsługiwania telemetrii z wszystkich trzech odbiorników, ale FrSky nie uruchomił jeszcze tej funkcjonalności w obecnie dostępnej wersji firmware ACCESS (w chwili pisania artykułu dostępny jest firmware ACCESS 2.1.0).

Tym niemniej w niedalekiej przyszłości ACCESS powinien oferować obsługę telemetrii ze wszystkich trzech odbiorników.

Bezprzewodowe uaktualnienia firmware (OTA)

Podobnie jak z bindowaniem z użyciem przycisku F/S, uaktualnienia firmware zamontowanego już w modelu odbiornika może być utrudnione, gdyż w celu uaktualnienia firmware trzeba się podłączyć do jego gniazda Smart Port.

W przypadku bardzo trudno dostępnych odbiorników można sobie radzić przez zabudowanie razem z nimi bezprzewodowego programatora Bluetooth (takich jak FrSky AirLink S) lub przez wyprowadzenie gniazda Smart Port za pomocą kabla. Mimo tego nie są to rozwiązanie najprostsze lub nie zawsze wygodne – wymagają uprzedniego planowania i ew. posiadania bezprzewodowego programatora.

Odbiorniki ACCESS OTA (ang. Over The Air) pozwalają na uaktualnienie firmware odbiornika przy użyciu linku radiowego, inicjowane z poziomu menu OpenTX lub FrOS. Dzięki temu uaktualnienie odbiornika można wykonać w łatwy sposób, bez konieczności fizycznego dostępu do odbiornika.

Bezprzewodowa zmiana opcji odbiornika

Odbiorniki FrSky zawsze oferowały modelarzom wiele możliwości. We wielu można było zmieniać np. szerokość (czas trwania) ramki PWM, wybrać FPort zamiast Smart Port, podawanie wartości RSSI na jednym z kanałów, etc. W ACCST takie zmiany wymagały zakładania zworek w trakcie bindowania lub wręcz wymianę firmware.

W odbiornikach ACCESS zmiana tego typu parametrów jest realizowana bezprzewodowo, poprzez menu OpenTX lub FrOS:

FrSky ACCESS - RXSR options

Mapowanie kanałów

Szczególną funkcjonalnością odbiorników ACCESS jest dowolne re-mapowanie odbieranych kanałów do fizycznych portów (pinów) PWM.

W ograniczonym zakresie takie mapowanie było także dostępne dla odbiorników ACCST. Jak pisaliśmy wyżej, można było wybrać który podzbiór z 16. odbieranych kanałów ma być podawany na porty PWM odbiornika. Taki podzbiór musiał być jednak ciągły, np. w odbiorniku X8R można wybrać dwa podzbiory CH1-CH8 albo CH9-CH16 (oczywiście nadajnik musi wysyłać wszystkie 16. kanałów, aby można było wybrać drugi zakres).

W odbiornikach ACCESS re-mapowanie kanałów jest wykonywane z poziomu menu OpenTX / FrOS w dowolnym momencie już po zbindowaniu odbiornika. Co więcej, można mapować dowolny z odbieranych kanałów na dowolny port (pin) PWM odbiornika, bez konieczności zachowywania ciągłości zakresu. We wielu przypadkach dowolne mapowanie kanałów w odbiorniku będzie wygodniejsze i szybsze niż zmiany dokonywane na poziomie miksera OpenTX czy FrOS.

FrSky ACCESS - RX6R channel mapping

FrSky ACCESS - RX6R channel mapping

FrSky ACCESS - RX6R channel mapping

RSSI oraz FLR

Protokół ACCESS oferuje zwiększony o ok. 40% zasięg sterowania i telemetrii. Został także udoskonalony algorytm wyliczania RSSI. Wskazania RSSI są zauważalnie bardziej stabilne i zmieniają się bardziej liniowo.

Z powodu zwiększonego zasięgu oraz zmiany algorytmu obliczania RSSI FrSky zaleca nowe progi dla alarmu o niskim i krytycznym poziomie RSSI:

 • alarm o niskim RSSI: 35
 • alarm o krytycznym RSSI: 32

FrSky ACCESS - RSSI and FLR

Dodatkowo od wersji 2.1.0 protokołu ACCESS wprowadzony został nowy parametr telemetryczny FLR (ang. Frame Lost Ratio).

Rola FLR jest podobna do RSSI, ale nie wskazuje on siły odbieranego przez odbiornik sygnału RC, a procent utraconych ramek sterujących. Wskazanie FLR może być przydatne w bardzo zaszumionych środowiskach, gdzie mimo silnego sygnału wiele ramek jest traconych, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do utraty kontroli nad modelem.

Kompatybilność i wersje ACCESS

Protokół ACCESS znosi podział na wersje regionalne EU-LBT / FCC (a przynajmniej nie są one widoczne dla użytkownika, odbiornik sam rozpozna w jakiej wersji regionalnej pracuje nadajnik i samoczynnie odpowiednio się dostosuje).

Brak wersji regionalnych protokołu ACCESS oznacza brak różnych firmware dla EU-LBT i FCC. W połączeniu z możliwością sterowania opcjami odbiornika poprzez menu OpenTX / FrOS (np. wybranie FPort zamiast Smart Port) oznacza to znacznie mniejszą ilość różnych wersji plików firmware dla odbiorników. Będzie znacznie prościej i łatwiej, szczególnie dla początkujących użytkowników FrSky.

Ponieważ nadajniki ACCESS posiadają tryb kompatybilności wstecznej D16, dziedziczą one regionalność firmware w tym zakresie. Oznacza to, że moduł nadawczy ACCESS, pracujący w trybie ACCST D16 ciągle będzie musiał obsługiwać wersje regionalne EU-LBT i FCC, a odbiorniki będą musiały posiadać wgrany kompatybilny firmware. Więcej o kompatybilności odbiorników w trybach ACCST piszemy w artykule Firmware nadajników i odbiorników FrSky – Kompendium.

Z powodu ograniczeń dostępnej pamięci flash moduły nadawcze ACCESS mają tylko tryb kompatybilności wstecznej ACCST D16. Niestety nie wystarczyło miejsca w pamięci na implementację trybów ACCST D8, ani LR12. Oznacza to, że aparatury i moduły nadawcze ACCESS nie będą mogły pracować z odbiornikami starszych serii V, D ani serii LR.

Wersje ACCESS

FrSky zaleca używanie najnowszej, aktualnie dostępnej wersji ACCESS we wszystkich posiadanych radiach (modułach nadawczych) i odbiornikach. Używana wersja firmware ACCESS powinna być w miarę możliwości jednolita we wszystkich urządzeniach (lub najnowsza dostępna z danej serii dla danego produktu).

Przy numerowaniu wersji firmware protokołu ACCESS wybrano konwencję trzech liczb, oddzielonych kropkami, np. ACCESS 2.1.0.

Taki sposób numeracji jest spójny z najnowszą numeracją wersji firmware ACCST. Wersja ACCESS 2.1.0 (i nowsze) zawiera także tryb kompatybilności wstecznej ACCST D16, o takim samym numerze wersji.

Poszczególne wersje ACCESS mogą, ale nie muszą być ze sobą kompatybilne.

Do tej pory FrSky wypuścił następujące wersje ACCESS:

 • ACCESS 1.1.1 – 1.1.2
 • ACCESS 1.1.3 – 1.1.4
 • ACCESS 2.1.0

Wersji tych nie należy mieszać, np. odbiornik z firmware 1.1.4 nie zbinduje się z modułem nadawczym 2.1.0 (ale z modułem nadawczym 1.1.3 już tak).

Protokół ACCESS rozwija się bardzo dynamicznie. FrSky zaleca używania najnowszej, dostępnej w danej chwili wersji firmware.

Aparatury i moduły nadawcze ACCESS

XJT, iXJT oraz iXJT Lite to wewnętrzne moduły nadawcze montowane fabrycznie w Taranisach i Horusach ACCST (wersje modelowe sprzed 2019).

Aby używać protokółu ACCESS konieczne jest posiadanie radia z modułem nadawczym serii ISRM, które montowane są w wersjach modelowych 2019 (i nowszych) aparatur FrSky. W chwili pisania tego artykułu są to następujące modele aparatur:

Jak zostało to opisane wyżej, moduły nadawcze ISRM posiadają tryb kompatybilności wstecznej ACCST D16, ale nie posiadają trybów ACCST D8 ani LR12. Aby używać tych trybów należy zaopatrzyć się w zewnętrzny moduł XJT / XJT Lite lub nawet starszy DJT (DJT wspiera jednak tylko tryb D8 lub jeszcze starszy V8).

Nie wszystkie, ale niektóre moduły nadawcze ISRM mogą pracować jako analizatory spektrum lub jako mierniki siły sygnału radiowego.

Moduły nadawcze serii R9

Także moduły nadawcze serii R9 mogą pracować w protokole ACCESS.

Aby powyższe moduły mogły pracować z firmware ACCESS muszą być zamontowane w radiu, które obsługuje ACCESS (czyli radia wymienione w poprzednim paragrafie). Wynika to z faktu, że tylko nowe radia FrSky potrafią wystarczająco szybko przesyłać zwiększony strumień danych jaki generują moduły nadawcze pracujące z firmware ACCESS. Wyjątkiem jest Taranis X-Lite, który sam protokołu ACCESS nie obsługuje (gdyż posiada moduł nadawczy iXJT Lite, a nie ISRM), ale potrafi wystarczająco szybko przesyłać dane, tak by poprawnie współpracować z modułami R9M Lite / Pro.

Odbiorniki ACCESS

FrSky jeszcze długo będzie produkował odbiorniki ACCST, przynajmniej te pracujące w trybie D16. Po wymianie firmware niektóre z nich mogą pracować także jako odbiorniki ACCESS. Obecnie są to:

Przy czym powyżej wymienione odbiorniki nie będą obsługiwały wszystkich funkcji ACCESS, w szczególności bezprzewodowego uaktualniania firmware OTA.

Odbiorniki obsługujące wszystkie funkcjonalności ACCESS

Odbiorniki Archer oraz R9 OTA będą w pełni wykorzystywały możliwości jakie daje protokół ACCESS.

Uaktualnianie firmware ACCESS

Wraz z protokołem ACCESS FrSky zainicjował nowy typ plików firmware. Nowy typ pliku posiada rozszerzenie *.FRSK (pliki firmware ACCST miały rozszerzenie *.FRK).

Uaktualniania firmware odbiorników i modułów nadawczych ACCESS musi być wykonane przy pomocy radia FrSky, zgodnie z procedurą opisaną w artykule Uaktualnienie firmware urządzeń Smart Port przez OpenTX 2.1.

FrSky pracuje nad nową aplikacją do uaktualniania za pomocą komputera PC i jednego z programatorów Smart Port, ale data wydania tego oprogramowania nie jest obecnie znana.

Wersje OpenTX oraz FrOS

Protokół ACCESS wprowadza tyle zmian, że do ich pełnej obsługi konieczne było wprowadzenie wielu zmian w oprogramowaniu systemowym aparatur RC FrSky.

ACCESS jest obsługiwany przez:

 • OpenTX serii 2.3 (np. 2.3.7) lub nowszy
 • FrOS serii 2.0 (np. 2.0.02 BETA) lub nowszy

Oczywiście zalecane jest regularne uaktualnianie oprogramowania systemowego radia i używanie najnowszej w danym momencie wersji OpenTX / FrOS.

Notka na koniec

FrSky ACCESS daje mnóstwo nowych, fajnych możliwości. To jednak jeszcze względnie nowy protokół. Niektóre funkcjonalności ACCESS mogą jeszcze nie być w pełni zaimplementowane. Obecnie tak jest np. dla obsługi telemetrii dla więcej niż jednego odbiornika zbindowanego do tego samego modelu.

Ważne jest, aby często zaglądać na strony FrSky i uaktualniać firmware w posiadanych modułach nadawczych i odbiornikach ACCESS.

Warto także zaglądać co jakiś czas do niniejszego artykułu. Będziemy go na bieżąco uaktualniać, tak by odzwierciedlać najnowsze usprawnienia wprowadzane w ACCESS.

Leave a comment